Col·laboració amb Rotllana

Amb l'aportació d'un soci de CC ONG i la colaboració de l'Agrupament de Petites i Mitjanes ONG, la Rotllana ha donat servei durant el mes de gener a 73 famílies (unes 300 persones) amb el Banc dels aliments i l'atenció personalitzada. A més dels aliments s'ha treballat per a millorar la situació de precarietat d'aquestes famílies.

Relació de les aportacions:

Aportacions Quantitat
Socis de CC ONG Ajuda al Desenvolupament 6.000€
TOTAL 6.000€