Emergència Lorca

El passat 11 de maig de 2011, es va produir un sisme de grans conseqüències per a la ciutat de Lorca, on milers de persones van veure com les seves llars quedaven devastades.

Després del terratrèmol vam iniciar una campanya de captació de fons pels damnificats per recaptar fons per a la reconstrucció i recuperació d'habitatges de la ciutat i el seu patrimoni artístic. El 100% dels fons recollits van ser enviats a la Fundació Caja Murcia a través de qui es gestiona l'ajuda.

En total s'han recaptat 875€ que han estat enviats íntegrament.

 

Aportacions Quantitat
Montserrat A. 50€
IES Mercé R. 585€
IES Gonzalo de Berceo 240€
CC ONG (comissions bancàries) 6€
TOTAL 881€