Revelleiz-vous bons citoyens

Assitència i Integració Social de Persones amb discapacitat física, psíquica i/o mental a Ouagadougou

Pertiència de l'acció:

Tant a Burkina com en molts altres països no desenvolupats, la situació de pobresa genera deficiències evitables que, al no ser ateses, fan augmentar el nombre de discapacitats. Per exemple: una desnutrició crònica, poc accés als serveis sanitaris pel seu elevat cost, complicacions durant l’embaràs i el part que provoquen posteriors malformacions, algunes malalties ja pràcticament eradicades com la poliomielitis, mala praxis en l’administració d’injeccions per pal·liar els efectes del paludisme o amputacions de membres per lesions en accidents de trànsit massa freqüents.

Algunes de les causes que originen aquesta situació són sobretot la insuficient atenció mèdica i psiquiàtrica. La manca endèmica de recursos públics i privats explica els pocs mitjans per al diagnòstic, pocs recursos rehabilitadors i el dèficit agut de professionals especialitzats en reeducació funcional i en salut mental. Al mateix temps no és fàcil per a les famílies accedir a un tractament de rehabilitació o reeducació funcional, o a una medicació psiquiàtrica, és cara i no està disponible en tots els centres sanitaris. Per això l’escassetat de recursos unida a la poca existència d’institucions públiques o privades especialitzades en salut mental i discapacitat, impedeix la realització de prospeccions i investigació sobre el col·lectiu.

Per tant, ens trobem davant d’unes conseqüències a les quals és necessari donar resposta. D’entrada, la no incorporació al mercat laboral dels membres de les famílies que tenen al seu càrrec una persona amb una discapacitat o dels mateixos individus susceptibles de ser integrats suposa un greu desaprofitament de recursos humans. Les famílies assumeixen tota la càrrega econòmica i emocional i en un ambient de pobresa extrema, mantenir a un membre amb una discapacitat disloca els mitjans de vida del grup i impedeix la prestació d’assistència i/o rehabilitació de la persona afectada. Sovint el naixement d’un fill/a amb discapacitat pot suposar el trencament del nucli familiar i són les mares qui se’n fan càrrec totes soles, o bé algun altre membre de la família, en cas d’abandonament dels dos progenitors.

Davant del coneixement d’aquest problema sorgeix la idea de treballar conjuntament amb l’ Associació “Reveillez-vous bons citoyens”. Aquesta associació es troba situada en un barri de la perifèria de Ouagadougou. L’associació agrupa a un total de 130 membres, entre nens, joves i adults majoritàriament del barri, que pateixen algun tipus de discapacitat, intentant aconseguir la seva reinserció laboral i social. Els recursos econòmics dels quals disposa són el pagament de les quotes mensuals dels seus membres (uns 25 cèntims d’euro mensuals), però no tots poden aportar periòdicament aquesta quota i són inexistents les ajudes del govern burkinabè.

Per aquest motiu és a ells a qui es dirigeix el projecte, que pretén abordar el problema d’abandonament i exclusió que pateixen les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i /o amb malalties mentals, i més concretament els nens i joves de Ouagadougou.

Objectius d'acció:

Objectius generals

 1. Vetllar pel respecte a la dignitat humana, garantint un nivell de vida acceptable on les necessitats bàsiques estiguin cobertes.
 2. Desenvolupar un treball de cooperació i ajuda mútua contribuint a l’enfortiment de la societat civil burkinabè i fomentant la seva autogestió.
 3. Afavorir la integració social i potenciar l’ escolarització i alfabetització del col·lectiu.

Objectius específics

 1. Realitzar una avaluació inicial de la situació actual de l’associació, dels seus membres i del barri en el qual s’ubica.
 2. Reforçar la capacitat d’execució de projectes pel desenvolupament de l’associació local, tant a nivell organitzatiu com de gestió.
 3. Oferir una assistència bàsica i educativa als nens i nenes amb necessitats educatives especials a través de la seva escolarització i suport a les famílies.
 4. Oferir suport econòmic per a: acondicionament del local, organització de tallers ocupacionals, beques d’estudi i adquisició de material ortopèdic.
 5. Fomentar la relació i participació amb altres entitats socials del barri per tal d’afavorir l’ acceptació d’aquest col·lectiu per part de la societat civil.

Resultats estimats

 1. Creació d’ una base de dades dels membres de l’associació i dels recursos de la zona.
 2. Reforç del pla de treball dissenyat conjuntament amb l’associació i posada en marxa.
 3. Acondicionament del local de l’associació i creació de tallers ocupacionals.
 4. Escolarització dels nens i joves que puguin assistir a una escola tant ordinària com especial i millora de la mobilitat i autonomia dels membres de l’associació.
 5. Establiment d’una xarxa de relació i intercanvi amb altres entitats socials del barri.

Sostenibilitat de l'acció:

La realització del projecte està pensada perquè, un cop finalitzades les activitats, el finançament que existeixi depengui de diferents aportacions: un 25% subvencionat per la quota dels socis; 2) un 25% de l’Ajuntament de Ouagadougou- Estat i 3) un 50% restant repartit entre la comercialització com a resultat dels tallers ocupacionals i el suport de l’ONG en el pagament de beques escolars, material ortopèdic i diagnosis mèdica.
En el disseny del projecte es considera com una estratègia bàsica l’impuls a la participació dels beneficiaris perquè l’acció sigui efectiva, viable i rendible, es mostra una orientació cap a la millora de les organitzacions beneficiàries dels components del projecte (membres de l’ Associació “Reveillez-vous bons citoyens”, comitès de treball en els tallers ocupacionals), ja que considerem que aquesta és una manera d’assegurar que les accions promogudes i iniciades donin sostenibilitat permanent. De fet, al finalitzar el projecte pretenem que els tallers ocupacionals estiguin en ple rendiment i en vies de comercialització.

Resum del pressupost per partides i cofinançadors:

Relació d'aportacions:

Aportacions Quantitat
M. Corrales 2.000€
Margalef 1.000€
J. López 3.000€
D. Margalef 1.300€
M. Corrales 1.000€
Aj. de Caldes de Montbui 3.000€
J. Gutiérrez 60€
Aj. de Llançà 100€
Aj. de CornellĂ  de Terri 600€
Aj. de Sant Cugat Sesgarrigues 100€
Aj. Sant Joan de les Abadesses 200€
Aj. d'Amposta 700€
TOTAL 13.060€

Totes les ajudes s’han justificat degudament a tots els ajuntaments i entitats participants.