Operacions de cataractes

A la Comuna d’Homborí (Àfrica), es va detectar un gran nombre de persones amb cataractes, que acabaven tornant–se cegues per falta de recursos econògmics. CC ONG juntament amb el Microfons de Catalunya va decidir portar a terme un projecte d’operació de cataractes. Al novembre de 2008 es van realitzat 50 operacions.

A continuació estan exposades les relacions:

Aportacions Quantitat
M.A. Buendia 80€
A.R. Palacio 50€
L. Asa 350€
M.I. Ferrandis 20€
C. Bosch 20€
E. Perez 200€
C. Domenech 20€
J.J. Poveda 50€
C. Tormo 200€
C. Portos 50€
M. 75€
R. Larios 75€
F. Villatoro 150€
A. Lopez 168€
C. Ballester 60€
A. Rosado 150€
M.D. Vives 70€
F. Lara 174€
C.D. Planellas 50€
M. de Llobet 50€
M.I. Ferrandis 93,30€
M. Forner 20€
E. Perez 203,30€
C.Diago 20€
J. Lopez 6.000€
Vila&A. 5.000€
C. González 100€
D. Grande 300€
Fundació Glora Sanz 4.500€
Fundació Beneficia Su SOS 1.000€
Fira Sant Cugat 220€
AJUNTAMENTS
Aj. Navarcles 1.500€
TOTAL 21.018,60€

Totes les ajudes s’han justificat degudament a tots els ajuntaments i entitats participants.

Les aportacions van servir per pagar les 50 operacions i 72 operacions més de l'any següent.